Nyelvtani tudástár

9 kifejezés a CAN’T módbeli segédigével

Posted by on jan 12, 2014 in AngolBlog, Nyelvtani tudástár, SZÓKINCSFEJLESZTÉS | 0 comments

9 kifejezés a CAN’T módbeli segédigével

A módbeli segédigét (modal auxiliary verbs, must, should, can…etc) a főige jelentését módosítják, a saját jelentésük alapján. Tulajdonképpen ez a legegyszerűbb magyarázata a módbeli segédigéknek. A can módbeli segédigét mindenki úgy jegyzi meg, hogy képességet fejez ki. Emellett, még van 3 fontos jelentése: lehetőség, engedély (ez a két jelentése a magyarban a -hat, -het végződés) és udvariasságot is kifejez. Pl.: I can drive. = Tudok vezetni. (mert...

Read More

10 idióma angol anyanyelvűekkel való kommunikációhoz

Posted by on jún 17, 2013 in AngolBlog, Beszédfejlesztés, Nyelvtani tudástár | 0 comments

10 idióma angol anyanyelvűekkel való kommunikációhoz

Amikor külföldiekkel kommunikálunk, szeretnénk biztosra venni, hogy megértjük egymást. Tehát, egyértelműen beszélni és törekedni az egyszerűségre, nagyon fontos. Ez főleg akkor igaz, ha angol anyanyelvűekkel kell beszélgetned. Az idiómák minden nyelvben jelen vannak és az angol anyanyelvűek előszeretettel használják őket. Az angolok nagyon sok idiómát használnak hogy kifejezzék magukat. Az itt következő 10 idióma nagyon általános és főként az üzleti...

Read More

Prespositions of place-Helyhatározók

Posted by on jún 9, 2013 in AngolBlog, Nyelvtani tudástár | 0 comments

Prespositions of place-Helyhatározók

A helyhatározókból nincsen sok, úgy hívjuk őket, hogy prepositions of place. Ők azok az adag prepozíciók, amiket az alap jelentésük szerint használunk. Ezeket, mint minden prepozíciót, az elé a szó elé tesszük, amelyikhez viszonyítjuk a többit. Ha magyarul hallassz valamit egy szó végén (pl. szoba-szobában), akkor az angol megfelelője elé kell tenni a prepozíciót (pl. room- in the room). Nézzük is akkor a helyhatározókat és a lap alján találsz egy feladatot...

Read More

There is/are

Posted by on jún 9, 2013 in AngolBlog, Nyelvtani tudástár | 0 comments

There is/are

There is/are Ez a szerkezet arra való, hogy elmondjuk hogy valami van valahol. Általában fizikailag egymáshoz viszonyítva hol találhatóak a tárgyak, de ezen kívül sokkal többrétű a használata. Szóval ha el akarod mondani, hogy valami van valahol, akkor ezt a szerkezetet kell használnod. A szabály szörnyen egyszerű: Mindig a there is/are után rakjuk azt, ami van. A szerkezet elé vagy mögé megy, hogy hol. Ügyeljünk az egyes szám és többes szám használatára! Ha...

Read More

Névmások- pronouns

Posted by on jún 9, 2013 in AngolBlog, Nyelvtani tudástár | 0 comments

Névmások- pronouns

Szerencsére az angolban a névmások nagyon könnyűek, de mindenképpen meg kell őket tanulni. Az egyik legfontosabb a tárgyas névmás (object pronoun), amit két féle dologra használunk. Fontos, hogy ez a névmás részes esetet is jelent. Ez azért is nagyon fontos, mert az angol imád a mondat tárgyával operálniés elég sok nyelvtani szerkezetben azt használja. Ahogy a képen is látszik: He is giving a flower for her. (Ad egy virágot NEKI. Tehát a részes jelentését...

Read More

Birtoklás, névmás

Posted by on jún 8, 2013 in AngolBlog, Nyelvtani tudástár | 0 comments

Birtoklás, névmás

Ebben a leírásban, a birtoklással ismerkedhetsz meg és betekintést nyerhetsz a névmások világába is.  Kezdjük is, nézzük meg mire valók a névmások: A névmások arra valók, hogy helyettesítsünk velük, csak akkor használhatóak, ha már először meg van nevezve kiről/miről beszélünk. Szóval először meg kell mondani kiről van szó, utána lehet/kell helyettesíteni. Pl. He is smart and he is tall and he isn’t lazy. -> Jó, jó, de KICSODA? Nem tudjuk kiről van...

Read More

TO BE- létige

Posted by on jún 8, 2013 in AngolBlog, Nyelvtani tudástár | 0 comments

TO BE- létige

Az angol tanulás során a legelső nyelvtan amit érdemes megtanulni, az a to be létige. Ez nem túl bonyolult és betekintést ad az angol nyelvtan világába. Ezen kívül, ezzel már egy csomó mindent el lehet mondani és, ráadásul, ez nem csak főigeként működik, hanem egy csomó másik nyelvtani szerkezet része, így létfontosságú, hogy alaposan be legyen gyakorolva. To be: jelentése: van. létezést, állapotot fejez ki. Különböző alakjai vannak, attól függ kiről...

Read More

Present simple nyelvtan

Posted by on jún 5, 2013 in AngolBlog, Nyelvtani tudástár | 0 comments

Present simple: (egyszerű jelen) Ez az igeidő arra való, hogy általánosságot, szokást fejezzünk ki vele. Tehát ha valamit szoktál csinálni, ezt kll használnod. Például: I go to work. (Dolgozni járok). I usually read a book. (Általában olvasok.) Ehhez az igeidőhöz mindig kell egy IGE és egy segédige, ha kérdezni vagy tagadni akarunk. Ez a segédige, a DO lesz. Kijelentő mondat: Szórend: Alany-Ige-Többi mondatrész We read  newspaper every morning.  Kérdő mondat:...

Read More

Gyakoriságot kifejező határozók

Posted by on jún 4, 2013 in AngolBlog, Nyelvtani tudástár | 0 comments

A present simple igeidőhöz kapcsolódóan nézzük meg, a gyakoriságot kifejező határozókat, vagyis: always-mindig often-gyakran generally,ususally,regularly-általában sometimes-néha rarely-ritkán never-soha Ezek a határozószók, mindig az alany és az ige közé szoktak menni: I ususally have coffee for breakfast. Általában kávét iszom reggelire. I never go to the swimming pool. Soha nem megyek uszodába. Egy kivétel van ez alól a szabály alól, a sometimes. Ugyanis, a...

Read More

Csakazértis: Just vagy only

Posted by on ápr 10, 2013 in AngolBlog, Nyelvtani tudástár | 0 comments

Csakazértis: Just vagy only

“Only” és “just” mindketten határozók, amiket hasonló módon használunk, ám különbözik a jelentésük. Fontos megérteni a különbségeket, annak érdekében, hogy elkerült a rossz nyelvtani használatukat. Just “Just,” a szótár szerint az jelenti, hogy: pontosan. “precisely” or “exactly.” Például: This is just what I mean.  Máshol a „just” azt jelenti, hogy egy pillanattal ezelőtt. The Sun just came out of the clouds. My house is just ahead of the...

Read More