Posts Tagged "kezdő szint"

There is/are

Posted by on jún 9, 2013 in AngolBlog, Nyelvtani tudástár | 0 comments

There is/are

There is/are Ez a szerkezet arra való, hogy elmondjuk hogy valami van valahol. Általában fizikailag egymáshoz viszonyítva hol találhatóak a tárgyak, de ezen kívül sokkal többrétű a használata. Szóval ha el akarod mondani, hogy valami van valahol, akkor ezt a szerkezetet kell használnod. A szabály szörnyen egyszerű: Mindig a there is/are után rakjuk azt, ami van. A szerkezet elé vagy mögé megy, hogy hol. Ügyeljünk az egyes szám és többes szám használatára! Ha...

Read More

Birtoklás, névmás

Posted by on jún 8, 2013 in AngolBlog, Nyelvtani tudástár | 0 comments

Birtoklás, névmás

Ebben a leírásban, a birtoklással ismerkedhetsz meg és betekintést nyerhetsz a névmások világába is.  Kezdjük is, nézzük meg mire valók a névmások: A névmások arra valók, hogy helyettesítsünk velük, csak akkor használhatóak, ha már először meg van nevezve kiről/miről beszélünk. Szóval először meg kell mondani kiről van szó, utána lehet/kell helyettesíteni. Pl. He is smart and he is tall and he isn’t lazy. -> Jó, jó, de KICSODA? Nem tudjuk kiről van...

Read More

TO BE- létige

Posted by on jún 8, 2013 in AngolBlog, Nyelvtani tudástár | 0 comments

TO BE- létige

Az angol tanulás során a legelső nyelvtan amit érdemes megtanulni, az a to be létige. Ez nem túl bonyolult és betekintést ad az angol nyelvtan világába. Ezen kívül, ezzel már egy csomó mindent el lehet mondani és, ráadásul, ez nem csak főigeként működik, hanem egy csomó másik nyelvtani szerkezet része, így létfontosságú, hogy alaposan be legyen gyakorolva. To be: jelentése: van. létezést, állapotot fejez ki. Különböző alakjai vannak, attól függ kiről...

Read More

Present simple nyelvtan

Posted by on jún 5, 2013 in AngolBlog, Nyelvtani tudástár | 0 comments

Present simple: (egyszerű jelen) Ez az igeidő arra való, hogy általánosságot, szokást fejezzünk ki vele. Tehát ha valamit szoktál csinálni, ezt kll használnod. Például: I go to work. (Dolgozni járok). I usually read a book. (Általában olvasok.) Ehhez az igeidőhöz mindig kell egy IGE és egy segédige, ha kérdezni vagy tagadni akarunk. Ez a segédige, a DO lesz. Kijelentő mondat: Szórend: Alany-Ige-Többi mondatrész We read  newspaper every morning.  Kérdő mondat:...

Read More

Gyakoriságot kifejező határozók

Posted by on jún 4, 2013 in AngolBlog, Nyelvtani tudástár | 0 comments

A present simple igeidőhöz kapcsolódóan nézzük meg, a gyakoriságot kifejező határozókat, vagyis: always-mindig often-gyakran generally,ususally,regularly-általában sometimes-néha rarely-ritkán never-soha Ezek a határozószók, mindig az alany és az ige közé szoktak menni: I ususally have coffee for breakfast. Általában kávét iszom reggelire. I never go to the swimming pool. Soha nem megyek uszodába. Egy kivétel van ez alól a szabály alól, a sometimes. Ugyanis, a...

Read More